FLIR värmekamera

uav_@admin-foto69 Övrigt

FLIR Värmekamera. Lämplig för eftersök av människor och vilt, värmeläckage byggnader m.m.

NDVI-bild som fångar grödreflektans.

NDVI

uav_@admin-foto69 Övrigt

NDVI-bild som visar grödreflektans. Med en specialkamera och bildanalys kan man enkelt på stora ytor undersöka hur växtligheten mår. Ett ypperligt sätt för lantbrukare att se om deras åkermark mår bra, eller om den t.ex. har fått angrepp eller för lite näring/vatten.